Aikido

ČO JE AIKIDÓ? 

Aikidó je japonské sebaobranné bojové umenie. Skôr ako výuke blokov, krytov, úderov a kopov sa sústreďuje na umenie vyhnúť sa tvrdej a priamej konfrontácii sily medzi útočníkom a obrancom a elegantne útok zneškodniť prostredníctvom presnej techniky a správneho načasovania. Čím viac energie a sily útočník do útoku dá, tím silnejšie sa mu vráti v podobe proti-techniky. Funguje na princípe anatomických limitov ľudského tela. Využíva kruhové a špirálové pohyby, stabilné držanie tela, znehybnenia, páky a hody. Slúži k neutralizácii útočníka, nie však k jeho úmyselnej likvidácii.  Myšlienkou aikida je neagresivita, ktorá vníma boj len ako poslednú formu riešenia konfliktov.

Nejedná sa o rýchly kurz sebaobrany, ale o veľmi komplexné a sofistikované bojové umenie, ktoré počíta s každou situáciou. Učí dokonalú koordináciu vlastného tela, vnímať priestor okolo seba a adekvátne reagovať na vzniknutú situáciu a pohyby útočníka.

Je zdrojom fyzického a duševného rozvoja – ktorý presahuje rámec telocvične. Pomáha k vyrovnanosti, zdravému sebavedomiu, schopnosti sústrediť sa na podstatné veci, rešpektu voči sebe aj okoliu, spolupráci, poznávaniu nových ľudí a vytváraniu nových vzťahov.

AIKIDO A ZDRAVIE

Aikido nevyžaduje žiadne špeciálne telesné predpoklady pre jeho tréning. Pravidelný tréning pomáha cítiť sa fit a dobre vo vlastnom tele. Tréning je prispôsobený individuálnym možnostiam jedinca, preto ho môžu cvičiť všetci bez rozdielu pohlavia veku a fyzickej zdatnosti a postupne sa zlepšovať. Je možné cvičiť do vysokého veku – čo v tvrdých bojových športoch nie je kvôli častým zraneniam a dlhodobým následkom až také bežné. Zakladateľ mal poslednú ukážku vo veku 86 rokov.

Telo zaťažuje rovnomerne. Vzájomne rozvíja kondíciu, vytrvalosť, koordináciu, obratnosť,  rýchlosť, reflexy, pružnosť a ohybnosť.

Aikido pohyby sú veľmi prirodzené a nenásilné. Je možné ho využívať aj ako zdravotné cvičenie k odstráneniu problémov s chrbticou, svalmi a ďalších telesných ťažkosti. 

Súčasťou tréningu sú aj dýchacie a koncentračné cvičenia, relaxačné cvičenia a zdravotne cvičenia, strečing a nácvik pádov.

VZDELÁVACÍ SYSTÉM

Aikido je moderný výchovný systém na rozvoj duchovných, mentálnych a telesných schopností cvičencov. Pomáha stať sa rozhodným a vyrovnaným človekom. Pravidelné cvičenie je súčasťou vyváženého životného štýlu, dobrej kondície, zdravia, silnej osobnosti a trvalej psychickej rovnováhy.

Pri tréningu sa naučíte sústrediť na prítomný okamih a miesto - odreagovať a uvoľniť sa od všadeprítomných povinnosti, myšlienok a nastoliť rovnováhu a zrelaxovať.

Učí schopnosti koncentrácie a sústredenia, zachovať kľud, rýchle reagovať, vytrvať a dosiahnuť svoj cieľ. Rozvíja medziľudské vzťahy – učí spoznávať, rešpektovať ľudí aj seba samého, spolupráci a vzájomnej podpore a tým prispievať k lepším medziľudským vzťahom a vzdelanej spoločnosti založenej na vzájomnom rešpekte, porozumení a podpore.

Vo svete ho študujú a jeho aspekty uplatňujú v praxi aj mnohí vrcholovo postavený a riadiaci pracovnici, ktorý jeho poznatky využívajú pri riešení náročných životných a pracovných situácií. Slúži ako protiváha k stresu na náročným povinnostiam.

CESTA

Ai-ki-dó (ai – harmónie, ki – energia, dó – cesta). Aikido je BUDO – cesta neustáleho zlepšovania seba samého. Neexistujú v ňom súťaže. Jediný koho treba prekonávať ste vy sami. Pracovať na svojom lepšom ja. Odstraňovať zlé vlastnosti a posilňovať a učiť sa tým správnym a to po fyzickej, psychickej aj duševnej stránke.

Od smrti O-senseie (1969), zakladateľa, aikido nabralo mnoho podôb, štýlov, organizácií. Myšlienka by však mala zostať zachovaná. Trénovať aikido pre samotnú radosť z cvičenia a pohybu, zdokonaľovať, i snahu pomáhať ostatným a to nie len po stránke tréningu, ale aj v živote.

Podstatou je prekonávať seba samého, budovať silné a zodpovedné osobnosti, charakter, disciplínu, odvahu, sebapoznanie. Učiniť seba samého a druhých lepším človekom a touto cestou vytvárať a rozvíjať vzdelanú a inteligentnú spoločnosť.

TRÉNING

Štúdium Aikido prebieha v miestnostiach DOJO. Cvičí sa bosky na špeciálnej žinenke  – TATAMI. Cvičebný úbor tvorí biele Judistické kimono a biely pás. Na začiatok Vám však postačia aj tepláky a tričko. Po predošlej inštruktáži a ukážke učiteľa prebieha nácvik technik najčastejšie vo dvojiciach. Jeden z dvojice má rolu útočníka (UKE ) druhý obrancu (TORI). Vo svojich roliach sa pravidelne striedajú za prítomnosti a dohľadu trenéra.

Vyspelosť študenta vyjadruje jeho technický stupeň. Podobne ako v iných bojových umeniach postupuje študent radou skúšok od najnižšieho stupňa (6. kyu) až k 1. kyu. Zložením majstrovskej skúšky sa stáva žiak nositeľom 1. Danu. Na rozdiel napríklad od Judo nie sú jednotlivé žiacke stupne odlíšené farebnými pásmi. Nositeľov stupňa DAN odlišuje čierny pás a nohavicová sukňa zvaná HAKAMA.

Súčasťou tréningu sú aj dýchacie a koncentračné cvičenia, relaxačné cvičenia a zdravotne cvičenia, strečing a nácvik pádov.

Vždy dbáme na individuálny prístup ku všetkým členom a ich schopnostiam a systematicky pracujeme na ich rozvoji.

V Aikido nie sú organizované závody či súťaže. Mimo pravidelných tréningov sa študenti môžu zúčastňovať víkendových stáží organizovaných na rôznych miestach republiky i v zahraničí.

ZBRANE

Pretože aikido vychádza zo starého vojnového umenia samurajov, tradičnou súčasťou výuky je aj tréning zo zbraňami. BOKEN – drevená verzia samurajského meča, JO – krátka tyč a TANTO nôž. Cvičí sa proti ozbrojenému aj neozbrojenému útočníkovi. Ako jedno z mála umení učí obranu proti jednému aj  viacerým útočníkom naraz.

Aikido Bánovce nad Bebravou - zbrane

PREČO CVIČIŤ AIKIDO

Keďže aikido presahuje iba rámec pohybovej aktivity má mnoho pozitív pre život. Niektoré sú evidentné hneď na ostatné človek prichádza časom.

Čím dlhšie sa aikidu venujete tým viac vecí v ňom dokážete nájsť a zužitkovať vo svoj prospech. Môže Vás rozvíjať mnohými smermi a každý cvičenec v ňom nachádza svoje vlastné pozitíva, ktoré môže využívať a aplikovať aj mimo telocvične v najrôznejších aspektoch života. Aikido je možné cvičiť v každom veku. Rozdiely vo váhe a fyzickej sile nehrajú takmer žiadnu rolu. Nerozlišujú sa žiadne váhové ani vekové kategórie. Všetci cvičia spolu.

Aikido je zábavné. V klube, alebo škole aikida je možné spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí. Človek sa pohybuje spolu s ostatnými a spoznáva najrôznejších ľudí. Vznikajú nové sociálne kontakty.

Aikido udržuje kondíciu. Kladie nároky na celý pohybový aparát nezaťažuje telo jednostranne rozvíja ho komplexne. Zlepšuje cit pre vlastné telo, koordinačné schopnosti, pružnosť, silu, vytrvalosť, obratnosť.

Aikido je meditačné. Zlepšuje vnímanie seba samého a schopnosť sústredenia.

Aikido je individuálne. Jeho prostredníctvom sa prejaví vlastná osobnosť jednotlivca. Človek lepšie spozná sám seba aj ostatných

Aikido zvyšuje sebadôveru, umožňuje lepšie odhadnúť vlastné telesne schopnosti a schopnosti ostatných.

Aikido je kooperatívne. Človek sa učí rozvíjať sám seba spolu s ostatnými.

Aikido umožňuje sebaobranu. Techniky aikida predstavujú systém sebaobrany.

Aikido je relax a zábava, každý máme občas náročné dni stres a ocitáme sa v ťažkých situáciách. Pravidelný tréning Vám umožní vypnúť, odreagovať. Prináša rovnováhu a umožňuje lepšie sa vyrovnať sa s každodenným situáciami.

 

 

aikido.banovce@gmail.com / 0917 442 757 
Telocvičňa Sokolovňa - Radlinského 667/4, 957 01 Bánovce nad Bebravou.