ZÁKLADY AIKIDA a VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA PRE DETI A MLÁDEŽ

RADOSŤ Z POHYBU PRE NAJMENŠÍCH

Všetci chceme, aby sa naše deti správne rozvíjali. 

Moderná doba prináša pre najmenších mnoho nástrah v podobe technológickej závislosti, virtuálnej reality, nevhodného obsahu, dezinformácií, apatického spôsobu života. 
Pre deti zahltené nepriaznivými vplyvmi je čoraz ťažšie zorietnovať sa a nájsť radosť a pokoj z prospešnej činnosti.

Aikido má mnoho pozitív pre mladú generáciu. 
Pomôžme im objaviť ako skutočne zmysluplne tráviť čas a vrátiť do ich života to podstatné a hodnotné :
RADOSŤ, ZDRAVIE, POHYB, PRIATEĽOV, SCHOPNOSTI, ÚCTU..

AIKIDO

Je plnohodnotný pohybový a vzdelávací systém postavený na tréningu nenásilnej formy sebaobrany, ktorého hlavným cieľom je všestranný rozvoj detí a mládeže. Nie je to šport a neexistujú v ňom súťaže. Nesúperíme s protivníkom, ale pracujeme s partnerom. Rozvíjame spoluprácu, nie súťaživosť. Nespravíme Vám z dieťaťa majstra sveta, ale pomožeme mu/jej objaviť majstrovstvo vlastného života. Tréningy sú vedené v priateľskej atmosfére s dôrazom na slušnosť a úctu voči sebe aj ostatným, pozornosť a sústredenie na výučbu. 

PRÍNOSY AIKIDA  

- pohybové schopnosti, zdravie, kondícia, radosť z cvičenia
- fyzická a duševná rovnováha 
- osobný rozvoj, sebauvedomenie, disciplína, sústredenie 
- schopnosť predchádzať konfliktom a brániť sa
- zlepšenie komunikačných schopností a noví priatelia 
- uvoľnenie, relax, zábava a zmysluplné trávenie voľného času.

ČO PONÚKAME 

- pravidelné tréningy 2x týždenne         
- 150  plochy na cvičenie a 100 m² žinenky             
- medzinárodne uznané skúšky technickej vyspelosti       
- príjemné prostredie a priateľskú atmosféru                 
- ohľaduplnú výučbu a trpezlivých inštruktorov       
- tréning prispôsobený vašim schopnostiam a kondícii, ktoré budeme zlepšovať             
- zdarma prvý tréning a víkendové sústredenia 
- zľavy na tréningy a ďaľšie stáže.             

Vhodné pre chlapcov aj dievčatá
DETI 8-12 r. DORAST 13-17 r. DOSPELI 18 r. a viac

Telocvičňa Sokolovňa - Radlinského ulica, Bánovce n.B.
Pondelok a streda 17:00 - 18:15                                     
 

          

0917 442 757  |  aikido.banovce@gmail.com

 

Video: